2017-06-12 09:24Debatt

Censurering av studentbanderoller är inte lösningen

Foto: Gunnilla G /Flickr Creative CommonsFoto: Gunnilla G /Flickr Creative Commons

Vi önskar se att tilltron till eleverna ökar och för att undgå banderoller med sexistiska eller andra typer av kränkande formuleringar bör skolledningen ha samtal med eleverna i förebyggande syften, skriver Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer.

Under flera år har vi sett en upptrappning av kontrollerandet av studentfiranden runt om i Sverige. Vätskeförbud, censurering av banderoller och ett kontrollerat bilåkande är exempel på krav som ställts av politiker och polis utan att först ha en ordentlig dialog med eleverna som berörs.

Alla vill göra studentdagen minnesvärd. Alla vill blicka framåt mot det nya, kunna tacka gamla vänner för fina minnen eller vara stolt över tre års prestationer i skolan. All denna eufori kan dock ibland leda till tråkigheter där alkohol allt för ofta är en variabel. Att ordningsregler finns för att förhindra dessa onödiga tråkigheter som gör studentdagen minnesvärd på fel sätt är ingenting som Sveriges Elevkårer motsätter sig. Men det vi vill se är att framtagandet av ordningsregler sker i samråd med eleverna som det berör. På majoriteten av gymnasieskolorna i Sverige är det elevkåren som anordnar aktiviteterna kring studentfirandet. Planeringen sker i samråd med skolledning och polis där ordningsregler tas fram för att sedan förankras bland eleverna.

Ett exempel från årets studenfirande var då trafikpolisen i Karlstad beslutade att de inför böter vid elevernas traditionsenliga kortege. Böter kan ges till elever som åker på bilens kant under kortegen, en tradition som funnits sedan balen började arrangeras och som därför har symboliskt värde för eleverna. SÄG:s Elevkår vid Sundsta Älvkullens gymnasium har då önskat från polisen att de tydligare ska gå ut i skolan och informera om reglerna. På så vis får eleverna möjlighet till dialog med polisen innan kortegen anordnas och således kan böter och olyckor undvikas.

Under förra året var det flera kommuner som talade om förhandsgranskningar av elevernas banderoller till studentflaken efter att Linköping kommun infört rigorösa förhandsgranskningar av banderollerna. En handling som strider mot yttrandefriheten och under en aktivitet som inte är under skoltid. Vi från Sveriges Elevkårer önskar se att tilltron till eleverna ökar och för att undgå banderoller med sexistiska eller andra typer av kränkande formuleringar bör skolledningen ha samtal med eleverna i förebyggande syften.
Förbud är sällan lösningen. Sveriges Elevkårer uppmanar samtliga skolhuvudmän till gemensam och kontinuerlig dialog med såväl elevkår och polis för att skapa en trygg och kul dag för Sveriges studenter.

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

 


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson