2017-07-04 08:45Debatt

Fler unga mår psykiskt dåligt – samhället lyssnar inte

"Unga upplever att de sällan blir tagna på allvar. Att de saknar en vuxen att prata med. Men också en tilltro till framtiden."

Psykisk ohälsa ökar bland unga, och orsakerna till varför är inte helt klarlagda. Den här utvecklingen är oroande och det är välkommet med den diskussion som nu förs på många håll. 

Det som tyvärr ofta tappas bort längs vägen är ungas ord, upplevelser och tankar om hur det är att vara ung just idag. Unga upplever att de sällan blir tagna på allvar. Att de saknar en vuxen att prata med. Men också en tilltro till framtiden. 

Om och om igen signalerar unga på en avsaknad av en vuxenvärld. Av att bli hörd, lyssnad på och tagen på allvar. Om och om igen vittnar unga om att bli överkörda av samhället. Det är en dyster syn. 

Vad skulle hända om vi istället gjorde något så enkelt som att lyssna till våra unga? Om vi skulle låta unga företrädare få makten över sin situation och ge dem förutsättningar att lägga en beställning till samhället? En beställning som är förankrad i ungas situation. 

I en workshop med unga representanter från Tilia och Sveriges Elevkårer har vi sammanställt ungas förslag, till en beställning vuxenvärlden ska besvara. Sedan är det upp till oss vuxna att ta ansvaret för beställningen, förvalta ungas röster, agera och leverera. 

Unga uttrycker tydligt ett behov av att bli inkluderade, att det skapas utrymme att påverka, samt att vuxna beslutsfattare lyssnar och tar dem på allvar. Likväl är behovet av närvarande vuxna, av vuxna som fångar upp, stöttar och lyssnar, stort. 

Det ska räcka att en ung person behöver hjälp att hantera livet, oavsett psykisk ohälsa eller inte. När unga inte kommer till tals, när unga pratas om och sällan med, formas ett samhälle som inte är anpassat till nutiden. Det blir en krock. 

Unga saknar möjlighet till påverkan, både i det individuella skedet som i samhällsprocesser, och beslut som kommer att påverka deras livssituationer. Vi måste våga lyssna till individen. Våga anpassa oss och forma ett samhällsklimat som möter verkligheten. Den verklighet som unga lever i. För den är inte densamma som de vuxna lever i. 

Vi vuxna måste vinna tillbaka ungdomarnas förtroende, ge de möjlighet att påverka, men framförallt möta det skrikande behovet av en närvarande vuxenvärld som rör sig mellan systemen, som arbetar samordnat och samtidigt. 

Men viktigast av allt ge utrymme för samtalet, för vi vill lyssna. Lyssna som i att förstå, som i att prata med. Inte längre om. Nedan följer ungas beställning till samhället.

  • Kunskap om psykisk (o)hälsa ska vara en del av läroplanen
  • Kunskap om självkänsla ska vara en del av läroplanen
  • En öppen, närvarande och aktiv elevhälsa
  • Närvarande vuxna i samhället
  • Hjälp och stöd ska vara individanpassat och utgå från ungas behov
  • Fler unga företrädare i samhällets beslutsprocesser

Louise Aronsson,
Ordförande föreningen Tilia

Lina Hultqvist
Ordförande Sveriges Elevkårer

Kerstin Evelius
Nationell samordnare på området psykisk hälsa

Anders Wahlberg,
Ordförande Sveriges psykologförbund 


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson