2017-11-07 12:12Debatt

Inför nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan

Foto: Flickr Creative Commons.Foto: Flickr Creative Commons.

Skolan är ingen valfri plats att vistas på. Därför är statistiken om sextrakasserier oförlåtliga. Något måste göras, fort, skriver debattörerna.

Den globala #metoo-rörelsen har nu även nått skolans korridorer. Elever vittnar om sexuella trakasserier och ofredanden som sker inom skolans väggar. Det är hög tid att lärare, rektorer och huvudmän börjar agera för en skola fri från sexuella trakasserier.

Det har sedan förra veckan rapporterats flitigt om sexuella trakasserier i skolan. Vidden av problemet bekräftas av både polisen och Brå. 24,2 procent av tjejerna i årskurs nio har blivit utsatta för sexualbrott senaste året och skolan rapporteras, trots ett befarat stort mörkertal, vara den vanligaste fysiska platsen för unga att utsättas för sexualbrott.

Det måste råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i samhället, särskilt viktigt är det när det kommer till skolan som i och med skolplikten inte är en valfri plats att vistas på. Det är också den arena där stor del av ungas syn på könsroller och jämställdhet läggs. Att tjejer och HBTQ-personer dagligen får utstå sexuella trakasserier från elever och skolpersonal är oacceptabelt. Under Flickaplattformens kampanj Tjejkunnig uttryckte en medverkande följande: “Att gå till skolan och vara rädd för att bli tafsad på, utstirrad eller kränkt är en vardag för oss tjejer”. Det är inte värdigt den svenska skolan att ha elever som är rädda för att vistas i skolan och för att inte bli tagna på allvar när de berättar om vad de blivit utsatta för.

Vad som sker på skolorna är ingen nyhet. Varför tillåts det fortgå? Elevkårer har länge kämpat för att förbättra arbetsmiljön i skolan och arrangerar ständigt aktiviteter för att lyfta och motverka problematiken genom bland annat rektorshearings och föreläsningar om samtycke och jämställdhet. Det är dock inte elevernas ansvar att skapa en jämställd och trygg skola fri från sexuella trakasserier. Lärare, rektorer och ansvariga skolhuvudmän måste börja agera kraftfullare. Om detta sker i samråd med eleverna, kan vi komma till rätta med problemen.

Sveriges Elevkårer, Flickaplattformen, Make Equal, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Fatta! ser fyra åtgärder som särskilt viktiga:

1. Kontinuerligt och konkret värdegrundsarbete som involverar både skolpersonal och elever

Rektor har ansvar för skolans värdegrundsarbete och måste säkerställa allas lika värde och kontinuerligt och konkret arbeta med jämställdhet och att skapa en samtyckeskultur – en förutsättning för en god lärandemiljö.

2. Stärk sex- och samlevnadsundervisningen med utbildade lärare
Sex- och samlevnadsundervisningen ska enligt läroplanen integreras i den reguljära utbildningen, men trots det utbildas inte alla lärarstudenter inom ämnet. För att lärarna själva inte ska reproducera skadliga normer och för att kunna förmedla nyanserad kunskap till eleverna krävs en utbildad lärarkår.

3. Alla former av sexuella trakasserier måste anmälas av skolan
Oavsett om de är fysiska, verbala eller via nätet är trakasserier är en olaglig handling och ska också hanteras som en sådan. Elever ska ges starkt stöd av skolans personal vid anmälningsprocessen.

4. Stärk elevhälsan genom fler kuratorer och skolpsykologer
Skolhuvudmannen ska säkerställa att det finns resurser för utbildad personal i skolan, som eleverna kan vända sig till direkt när trakasserierna inträffar, för att få stöd att kunna bearbeta händelsen. Att bli utsatt för sexuella trakasserier påverkar omedelbart den psykiska hälsan och därmed också lusten att vara i skolan.

#metoo är en möjlighet för skolan att visa att politiker och anställda i skolan tar elevers arbetsmiljö på allvar, och att nolltolerans mot sexuella trakasserier är en självklarhet.

Lina Hultqvist, Ordförande, Sveriges Elevkårer

Andrea H. Bustos, Projektledare, Flickaplattformen

Frida Hasselblad, VD och föreläsare, Make Equal

Mimmi Rönnqvist, Ordförande, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Elin Sundin, Ordförande Fatta!


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson