2019-01-31 09:30Debatt

"Låt inte skolan bli ett slagträ"

Ebba Kock, ordförande Sveriges ElevkårerEbba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer välkomnar en blocköverskridande överenskommelse om skolan. Nu uppmanar vi utbildningsminister Anna Ekström att ta ansvar och garantera att skolpolitiken rankras i verkligheten istället för att bli en arena för partipolitiska utspel  

Under våren 2018 lyfte Sveriges Elevkårer det faktum att närmare en fjärdedel av eleverna som lämnar ett nationellt gymnasieprogram efter tre år gör det utan en fullständig gymnasieexamen. Vi ser positivt på att vi nu äntligen har fått en blocköverskridande överenskommelse om skolanSamtidigt framstår överenskommelsen som att var och ett av de inblandade partierna har fått möjlighet att lägga in sina partipolitiska förslag, höga som låga, utan att helheten har tagits i beaktning. I detta akuta läge har vi inte råd att använda gymnasieskolan och landets elever som en prototyp för att testa olika politiska idéer. De insatser som implementeras måste vara väl avvägda, analyserade och förankrade hos lärare och elever. 

Inblandade partier skriver i överenskommelsen att läroplaner och kursplaner ska revideras i syfte att ”uppmuntra flit och ambition”. Det är tydligt att avsändarna väljer att lägga ansvaret för skolans problem på eleverna. Formuleringen innebär ett antagande om att elever idag inte är tillräckligt ”flitiga och ambitiösa”. Sanningen är att mer än var fjärde kvinnlig elev känner sig stressad varje dagenligt en rapport från Sveriges Elevkårer 2016Läroplanen är idag fylld av tolkningsmöjligheter vilket leder till oklara förväntningar på elever, som i sin tur leder till psykisk ohälsa, menar bland andra Nationell samordnare inom området psykisk hälsa. Vill regeringen verkligen spä på denna stress och oro 

Sveriges Elevkårer har drivit frågan om ämnesbetyg i flera år och uppskattar att regeringen nu tar tag i detta. Samtidigt innebär ett system med ämnesbetyg att eleven får färre betyg totalt och att varje betyg då får större betydelse för framtida möjligheter att söka jobb eller utbildning. Därför är det av största vikt att möjligheten att överklaga betyg implementeras om ämnesbetyg införs. Gymnasielever bör försäkras samma rättssäkerhet som medborgare vid andra myndighetsbeslut. Det är också viktigt att en så omfattande reform görs på ett välplanerat och genomtänkt sätt utan att skada Sveriges gymnasieelever.    

Självklart är lugn och ro i klassrummet viktigt för elevers möjlighet att ta till sig studier, men Sveriges Elevkårer upprepar än en gång att ett statligt mobilförbud inte är rätt väg att gå. Som folkvald politiker finns det långt viktigare saker att fokusera på än att detaljstyra skolan. Att lagstifta om mobilanvändning skickar skeva signaler om att regeringen inte litar på att lärare klarar av att göra sitt jobb eller att elever inte kan ta eget ansvar. Är nästa steg att förbjuda mobiler även på andra arbetsplatser? 

Sveriges Elevkårer är glada att det finns en blocköverskridande överenskommelse på plats. Nu uppmanar vi regeringen att tänka ett varv till, inte ta några förhastade beslut, utan se till att förändringar i skolan utreds av personer med kompetens och erfarenhet på området och att berörda parter – däribland eleverna – inkluderas i den processen. Vi uppmanar utbildningsminister Anna Ekström att se till att skolan inte blir ett slagträ som partierna använder för att vinna politiska poäng. Regeringen har inte råd att chansa när hundratusentals ungas framtid står på spel. 

Ebba Kock, 

Ordförande Sveriges Elevkårer 

Tidigare publicerad i SkolvärldenOm Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. 343 elevkårer med över 107 000 elever är anslutna (2017). Genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson