2017-03-23 10:44Debatt

”Skolan måste vara en trygg plats för alla elever”

Foto: Flickr Creative CommonsFoto: Flickr Creative Commons

Alla elever måste våga vistas i skolan under skoltid utan att vara rädda för hot, kränkningar eller sexuellt utnyttjande. Men trots det har återigen har en våldtäkt kunnat ske utan att skolan agerar för att säkra elevernas trygghet och rätt till utbildning.

I Lund och i Uppsala har våltäkter utförda av en elev mot en annan uppdagats. Detta är fruktansvärt och oacceptabelt, men än värre är att det har skett i skolans lokaler under skoltid. I Lund fick de två pojkarna som utfört brottet gå kvar på skolan, medan brottsoffret undervisas på annat håll eftersom hon inte längre klarar av att gå dit. Brottet i Uppsala ledde till att pojken som utfört våldtäkten fick tillträdesförbud på skolan. Skolan skötte inte den bevakningen och eleven kunde ta sig in på skolan och utföra ytterligare en våldtäkt. 

Fallen visar inte bara på ett rättssystem som måste skärpas, utan på att skolor misslyckas med att garantera elevernas säkerhet. Skolan är den plats där eleven spenderar mestadelen av sin vakna tid. Att den platsen är en säkerhetsrisk för eleverna måste genast åtgärdas. 

För Sveriges Elevkårer och våra medlemmar är det viktigaste att skolan är en trygg plats som skapar studiero för elevernas kunskapsinhämtning. För att lyckas med detta krävs det ett krafttag för att försäkra att elever som utsatts för hot, kränkning eller annat brott så snabbt som möjligt ska kunna återgå till ordinarie undervisning i skolan med sina klasskamrater. 

En elev som utfört ett brott har givetvis också rätt till utbildning. Men hänsyn måste främst tas utifrån den utsatta elevens intresse. Har en elev kränkt, misshandlat eller våldtagit en annan elev är det först personen som utfört brottet som ska flyttas till annan skola eller ges undervisning på annat sätt. Detta för att säkra tryggheten för såväl offret som övriga elever på skolan. 

Rutiner måste tas fram för hur skolan ska agera vid fall då elever ges tillträdesförbud, lever under hot eller utsatts för brott av en annan elev. En elev som fått tillträdesförbud ska inte kunna komma in på skolan och skolans ansvar är att säkerställa att samtliga elever är utom hot för fara eller andra förbrytelser. Utöver tydliga rutiner när brott redan skett är det nödvändigt med ett förebyggande arbete där eleverna inkluderas i arbetet med skolans värdegrund, likabehandling samt antidiskriminering.

 
 


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson