2016-03-04 12:59Debatt

Skolans förfall är inte mobilernas fel

Foto: Flickr Creative CommonsFoto: Flickr Creative Commons

Mobilen är ett utmärkt verktyg i klassrummet, om den används på rätt sätt. Att som Rödsleskolan i Oskarshamn förbjuda mobiler i skolan är att gå helt fel väg, menar Lina Hultqvist, andre vice ordförande i Sveriges Elevkårer.

Mobilen är ett utmärkt verktyg i klassrummet, om den används på rätt sätt. Att som Rödsleskolan i Oskarshamn förbjuda mobiler i skolan är att gå helt fel väg, menar Lina Hultqvist, andre vice ordförande i Sveriges Elevkårer.

I måndags införde Rödsleskolans högstadium mobilförbud på prov mellan sportlovet och påsklovet. Ett beslut som aldrig skulle ha fattats på någon annan arbetsplats i samhället, eftersom det inte är rättfärdigat för en person att ta en annans ägodel.

De vanligaste tre argumenten för att införa mobilförbud i skolan är att elever är ofokuserade under lektionstid, att de inte gör det de ska, samt att användandet stör ordningen i klassrummet. Inget av dessa argument nämns som ett exempel på förbättring i artikeln i Nyheterna från i tisdags.

Som företrädare för elevrörelsen ser jag dagligen hur många skolor viftar med förbudsplakaten så fort det kommer till digitalisering eller ny teknik. Det är olyckligt då digitala hjälpmedel för med sig många fördelar. Som tidigare lärarvikarie vet jag vilket hjälpsamt verktyg en mobil är i klassrummet, om den används på rätt sätt. Det är omodernt och fel väg att gå när skolan blir sin egen värld, isolerad från omgivningen, där teknik inte får nyttjas likt den används i övriga delar av samhället.

Det finns olika forskning inom detta område och mycket är i sin linda – men att den allmänna digitala utvecklingen inte skulle kunna utnyttjas i skolan av alla områden förefaller orimligt. Det finns ett utbrett problem med studieron i skolan, men lösningen på det är inte att konfiskera elevernas egendom mot deras vilja. Åtgärden är populistisk, saknar framtidsvision och är ett hot mot elevernas rättssäkerhet.  

Bristen på elevernas motivation grundar sig snarare på faktorer som för lite tid med lärare eller brist på verktyg för att klara studierna. Problemet är alltså större än mobilanvändandet och det är dags för politiker och tjänstemän att sätta en agenda som på riktigt kan lyfta kunskapen i skolan. Förbud är sällan vägen att gå – konstruktivt samarbete mellan skolans parter och givetvis eleverna ger den bästa utvecklingen. 


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson