2017-11-28 09:32Debatt

Vi får aldrig vända bort blicken från övergreppen i skolan

De berättelser som de senaste dagarna kommit från elever om sexuella trakasserier och övergrepp är fasansfull läsning. Arbetet med jämställdhet och värderingar måste starta tidigt och vara en central del i alla samtal på alla landets skolor, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och elevernas företrädare Julia Lindh och Lina Hultqvist.

Förutsättningen för att skolan ska kunna bli den trygga plats den ska vara, är att de vuxna i skolan vågar inse att sexuella trakasserier och övergrepp faktiskt förekommer i skolmiljön. Det är inget att blunda för eller släta över.

Alla vuxna, i alla sammanhang och situationer måste uppmärksamma, synliggöra och sätta stopp, oavsett om övergreppen sker mellan elever eller om det är en vuxen på skolan som är förövare. Att titta bort, låtsas att inte höra eller släta över är helt oacceptabelt, för det finns inga bortförklaringar. ”Det var ju bara ett skämt” eller ”hen är nog bara kär i dig” är inte ursäkter för något alls.

 

Barn och elever ska aldrig uppleva att de inte blir tagna på allvar när de berättar om saker de varit med om och blivit utsatta för. Då har förtroendet för hela skolans ansvar och demokratiska uppdrag förlorats och det är ett oerhört svårt förtroende att vinna tillbaka. Både för den som tillåtits att hålla på, den utsatte och eleverna runt omkring.

Kunskap om vad som är trakasserier och övergrepp, hur man arbetar förebyggande och normkritiskt och hur man går tillväga när ett brott inträffat är helt avgörande för att kunna sätta stopp för dessa destruktiva handlingar och normer. Lärare, elever, elevhälsa och övrig skolpersonal måste få förutsättningar att jobba med skolans värdegrund, ha tid att tillsammans reflektera, fördjupa, påminna sig om och utveckla värdegrunden som en fond till allt arbete och alla samtal som sker.

Vi har nu chansen att tillsammans skapa ett nytt klimat i våra skolor, fritt från unkna ideal och tystnadskulturer. Skammen ska ställas där den hör hemma.

Det är viktigt att fundera över könsnormer tidigt och uppmärksamma detta redan i förskolan. För att arbetet ska vara framgångsrikt är ett inkluderande elevperspektiv mycket viktigt. Det kan inte vara de vuxna som talar om för elever hur det ligger till. Samtalen mellan elever om trygghet och värderingar är en helt avgörande pusselbit.

Det går inte att föreläsa bort sexuella trakasserier eller tro att en temadag per år löser problematiken, men det är viktigt att skapa utrymme och förutsättningar för lärare att dela med sig av  kunskap. Det handlar om att säkra lärares och elevers förutsättningar att jobba med den systematiska arbetsmiljön och frigöra tid till det som har betydelse för relationen mellan elever och elever och lärare.

Det som sker nu med #metoo-rörelsen är en milstolpe och förhoppningsvis en historisk vändpunkt. Vi har nu chansen att tillsammans skapa ett nytt klimat i våra skolor, fritt från unkna ideal, fritt från tystnadskulturer och en överslätande acceptans av det oacceptabla. Skammen ska ställas där den hör hemma.


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson