2019-03-01 13:24Nyheter

"Det finns ingen tid att förlora"

Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer. Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Så många som var fjärde elev antingen hoppar av gymnasiet eller lämnar utan fullständiga betyg. Ett problem som Sveriges Elevkårer lyft under en längre tid. I morse rapporterade SVT om Skolverkets projekt för att förändra situationen.

I mer än 30 år har andelen som går ut gymnasiet med en examen legat runt endast 75 procent. Detta trots att en gymnasieexamen är en förutsättning för vidare studier eller arbete. Sveriges Elevkårer har sedan våren 2018 drivit frågan genom kampanjen #slutbetygforalla   

 Det är inte okej att våra politiker varit tysta i denna frågan hittillsFörutom att situationen får allvarliga konsekvenser för individerna som drabbas leder den till ökade kostnader för samhället i form av arbetslöshet och utanförskap, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.  

Skolverket nämner i sin rapport vikten av att arbeta individanpassat för att komma åt problemet, att se till att varje elev blir sedd, och att arbeta med samverkan mellan skola och andra instanser. Sveriges Elevkårer välkomnar rapporten och uppmanar nu regeringen att se till att något händer. 

–  Utbildningsminister Anna Ekström har med Skolverkets rapport utmärkt underlag för att ta tag i den här frågan. Det finns ingen tid att förlora.  

Förutom relevanta aspekter som Skolverket lyfter, som exempelvis kopplingen till psykisk ohälsa och vikten av en tillgänglig elevhälsa, tror Sveriges Elevkårer att införandet av ämnesbetyg istället för dagens kursbetyg kan vara ytterligare en avgörande aspekt för att fler ska få sin examen 

– Många av de som lämnar gymnasiet utan en fullständig examen saknar ofta betyg endast i ett fåtal kurser. Med ämnesbetyg kommer din utveckling att värderas högre än din prestation vid en specifik tidpunkt. Om du till exempel av någon anledningen hade det tufft under första året på gymnasiet så ska det inte behöva påverka dina möjligheter till studier och arbete längre fram, säger Ebba Kock.   


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. 343 elevkårer med över 107 000 elever är anslutna (2017). Genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson