2018-10-22 06:59Nyheter

Start för projekt mot sexuella kränkningar i skolan

Ordförande Lina Hultqvist pratar om initiatvet Backa i SVT Morgonstudion.  Ordförande Lina Hultqvist pratar om initiatvet Backa i SVT Morgonstudion.

Den 22 oktober sjösätts Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar.  Initiativet inleds med starten på en utbildningsturné som kommer resa genom hela Sverige.

Backa - initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar inleds med en nationell utbildningsturné, där elever, skolledare och annan skolpersonal från flera hundra skolor möts på cirka 30 orter runt om i Sverige, kommer få utbildning och verktyg för att bättre kunna motverka och hantera sexuella kränkningar som sker i skolan. Deltagarna kommer också få stöd i att utveckla konkreta handlingsplaner för att säkra en trygg skolmiljö i framtiden. Bakom initiativet står Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd - SVEA, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare.

— I dag är jag stolt och förhoppningsfull. Genom detta unika samarbete mellan skolledarorganisationer och elevorganisationer skapar vi förutsättningar för dialog och gemensamma lösningar. Utbildningsturnén som vi inleder med är startskottet för något mycket större, en svensk skola där trygghet präglar hela skoltiden så att alla som vistas där kan fokusera på det som verkligen är viktigt, nämligen utbildning, kunskap och utveckling, säger Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer, som är talesperson för Backa.

Backa är finansierat av Utbildningsdepartementet och Skolverket som en del i de insatser i skolan efter #metoo som regeringen tillkännagav den 28 juni 2018. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö för eleverna genom kompetenshöjande insatser och stärka det förebyggande arbetet mot sexuella kränkningar i skolan.

— Det är tydligt att det behövs mer kunskap och bättre dialog mellan vuxna och unga i skolan. Trots en fungerande lagstiftning förekommer det allt för ofta att elever blir kränkta av andra elever och av lärare i sin skolmiljö. Med utbildningssatsningen kommer Backa på ett konstruktivt och samarbetsorienterat sätt förse skolor med verktyg och konkret kunskap för att komma åt ett problem vars förskräckande omfattning #metoo-rörelsen ringade in under hösten 2017, genom upprop som #tystiklassen och #räckupphanden”, säger Lina Hultqvist.

Utöver utbildningsturnén består initiativet också av digitala utbildningsinsatser, opinionsbildning och kunskapsspridning, och pågå till och med den 31 juni 2019. Utbildningsturnéns första stopp är i Uppsala den 22 oktober, och utbildningarna genomförs tillsammans med jämlikhetstiftelsen Make Equal.


Om Sveriges Elevkårer

Om Backa Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar är ett initiativ som organiseras av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd - SVEA, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. Backa är en kunskapsplattform med syfte att skapa och samla engagemang, sprida kunskap, förmedla verktyg och främja samverkan mellan intressenter. Backa finansieras av Skolverket och pågår mellan oktober 2018 och juni 2019. Läs mer på www.backa.org.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson