2018-05-21 09:29Pressmeddelande

Elevkårer med och kräver förbättring inom psykisk hälsa

I bild: Anders Wahlberg - Sveriges Psykologförbund, Kerstin Evelius - nationell samordnare inom området psykisk hälsa, Sandra Pernkrans - Sveriges Elevkårer, Jackie Stål - Tilia, Matilda - Maskrosbarn, Annika Strandhäll - Socialminister. I bild: Anders Wahlberg - Sveriges Psykologförbund, Kerstin Evelius - nationell samordnare inom området psykisk hälsa, Sandra Pernkrans - Sveriges Elevkårer, Jackie Stål - Tilia, Matilda - Maskrosbarn, Annika Strandhäll - Socialminister.

Idag deltog representanter från Sveriges Elevkårer när ungas beställning till samhället på området psykisk hälsa lämnades över till socialminister Annika Strandhäll. 

För att ta reda på vad barn och unga behöver tog den Nationella samordnaren, Sveriges Psykologförbund tillsammans med Föreningen TiliaSveriges Elevkårer och Maskrosbarn initiativ till att samla unga för att göra en beställning till samhället. 

Reresentanter från bland annat Sveriges Elevkårer har deltagit när unga under två heldagar arbetat tillsammans för att formulera en beställning. Beställningen har nu utmynnat i sju konkreta förslag på vad regeringen kan göra för att skapa förutsättningar för att möta ungas behov. Inom skolan handlar det bland annat om ökad tydlighet och stöd för att nå kunskapsmålen och att kunskap om psykisk hälsa ska vara en del av läroplanen. Därutöver föreslår beställningen att elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen måste stärkas. 

Du kan läsa beställningen i sin helhet här.


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 100 000 elever är anslutna (2017) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson