2018-05-31 08:30Pressmeddelande

Gymnasieelever över landet i protest: ”Politikerna sviker var fjärde elev”     

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer.Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer.

60 elevkårer från 60 olika gymnasieskolor runt om i landet kräver idag, tillsammans med Sveriges Elevkårer, att landets beslutsfattare gör något åt att var fjärde elev lämnar skolan utan en fullständig examen.  

Sveriges Elevkårer lyfter idag i en debattartikel i Aftonbladet utbildningspolitikens största utmaning. Bakom artikeln står 60 elevkårer som representerar elever på 60 olika gymnasieskolor över landet.  

Enligt Skolverket var det år 2017 75,2 procent av eleverna på landets nationella program som tog examen inom tre år. Det innebär att var fjärde elev inte gjorde det. För Sveriges Elevkårer kommer frågan att vara huvudfokus fram till valet i höst.  

– Det pratas alldeles för lite om detta i utbildningspolitiken trots att det är tydligt att det är ett systemfel, och inte något som ligger på individnivå. Det är hög tid att situationen förändras, säger Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer. 

Problemet ser inte heller ut att lyftas ute på gymnasieskolorna. I en enkät* som Sveriges Elevkårer gjort bland medlemmar på gymnasiet födda år 1999 anger 28,6 procent att de upplever att de inte fått tillräckligt stöd om de haft svårt att klara en kurs. 62 procent anger att det saknas information på skolan om vilka alternativ som finns efter examen för den som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg.   

– Gymnasieskolan ska vara för alla. De som drabbas är alldeles för många för att landets politiker ska kunna fortsätta ignorera dem. Vi måste ge alla unga samma chans, säger Lina Hultqvist. 


Nationell statistik över andel elever med fullständig gymnasieexamen finns på Skolverkets hemsida. För jämförelser mellan kommuner, se Kommun- och landstingsdatabasen  

* Enkäten skickades ut till gymnasieelever födda år 1999 som är medlemmar i en elevkår ansluten till Sveriges Elevkårer. 782 personer svarade.  Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. 343 elevkårer med över 100 000 elever är anslutna (2017). Genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson