2018-04-23 09:25Pressmeddelande

Ministerbesök på Sveriges största elevträff

Gymnasieelever från hela Sverige möts under Sveriges Elevkårers evenemang Upptakt. Foto: Sveriges Elevkårer. Gymnasieelever från hela Sverige möts under Sveriges Elevkårers evenemang Upptakt. Foto: Sveriges Elevkårer.

När 400 elever från hela Sverige samlas den 4:e till 6:e maj i Jönköping står demokrati på agendan. Ministerbesök varvas med politiska debatter och workshops i inflytande.

Den 4:e till 6:e maj 2018 anordnar Sveriges Elevkårer sitt årliga evenemang Upptakt i Jönköping, med 400 deltagare från över 100 gymnasieskolor från hela landet. På plats i år finns utrikesminister Margot Wallström, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, samt gymnasie- och kunskapslyftminister Anna Ekström. Under helgen anordnas även en debatt av Skolval med de politiska ungdomsförbunden.  

– Det är tydligt att unga i Sverige är intresserade av politik och demokrati. Vi ser det i vårt arbete genom att fler elever än någonsin tidigare engagerar sig i en elevkår för sina rättigheter och för en mer givande skoltid, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer. 

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer. 

Upptakt är en nationell konferens som har arrangerats sedan början av 2000-talet och är nu bredvid Sveriges Elevkårers årsmöte och kongress den viktigaste mötesplatsen för elevkårer under året. Under en helg samlas elevkårer från hela Sverige och tar del av föreläsningar, seminarier och workshops. 

– De här träffarna är en viktig del i en stark elevrörelse. Elevkårerna får möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker, men framför allt har de möjlighet att lära känna varandra, knyta band och skapa minnen för livet, säger Lina Hultqvist.   

Föreläsare i urval:

  • Alice Bah Kuhnke – kultur- och demokratiminister (fredag)
  • Anna Ekström – gymnasie- och kunskapslyftminister (fredag)
  • Margot Wallström – utrikesminister (lördag)
  • Erik Bengtzboe – utbildningspolitisk talesperson Moderaterna (fredag)
  • Christer Nylander – riksdagsledamot för Liberalerna och vice ordförande utbildningsutskottet (söndag)
  • Representanter för de politiska ungdomsförbunden (fredag)
  • Per Grankvist – journalist och författare (söndag)

Om elevkårer

En elevkår är en demokratisk organisation – av elever, för elever – som verkar för en mer givande skoltid för sina medlemmar. Elevkårer är självständiga från skolan och är ideella föreningar med styrelse, stadgar, organisationsnummer och årsmöten.

Tid och plats

Upptakt äger rum 4-6:e maj på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Från fredag kl. 12.00 till söndag kl. 13.00. Adressen är Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping. 

Kontakt

För intervjuer med elevkårsrepresentanter eller ordförande för Sveriges Elevkårer, kontakta kommunikationschef Sigrid Petersson (se nedan).  

För intervjuer med statsråden i samband med deras deltagande, kontakta respektive pressekreterare. Kontaktuppgifter finns på regeringen.se.

För intervjuer med Per Grankvist, kontakta Elcim Yilmaz på 0733-41 41 80 eller elcim@superturken.se 


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson