2018-01-12 15:20Pressmeddelande

Ny sajt om psykisk ohälsa ska hjälpa unga

Foto: Flickr Creative CommonsFoto: Flickr Creative Commons

Den psykiska ohälsan bland landets barn och unga ökar. Då behovet av stöd och hjälp visat sig vara stort lanseras nu en sajt dit unga människor ska kunna vända sig med sina frågor. Bakom satsningen står bland andra Psykologförbundet och Sveriges elevkårer.

Psykisk ohälsa bland unga ska förebyggas

En webbplats för unga kommer att inrymmas under den väletablerade och välbesökta Psykologiguiden.se. Bakom satsningen finns land annat Sveriges Elevkårer tillsammans med Sveriges Psykologförbund, Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen Företagsam.

Tillsammans har de sökt och fått beviljat ett bidrag på fem miljoner kronor hos Allmänna Arvsfonden.
Orsaken till satsningen är initiativtagarna ser att många barn och ungdomar i dag lider av stress, psykiska problem och funktionsnedsättningar som försämrar deras livskvalitet och skapar särskilda svårigheter i skolarbetet.

– Vi vet att den psykiska ohälsan tyvärr ökar bland barn och ungdomar. Därför är det så fantastiskt att vi får möjlighet att både bygga ett system för information till målgrupperna, men också möjligheten att, med hjälp av våra samarbetspartners, implementera kunskap och åtgärder i skolorna.

– Många barn idag lider av psykisk ohälsa som skapar speciella svårigheter i skolarbetet, säger Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande.

Målet med satsningen är nu att bygga upp ett virtuellt kunskapsstöd med kvalitetssäkrad och trygg information som ska nå ut brett till både de unga, deras föräldrar och skolans professionella.
Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund säger så här om beskedet om stöd till den nya satsningen.

– Vi vet att den psykiska ohälsan tyvärr ökar bland barn och ungdomar. Därför är det så fantastiskt att vi får möjlighet att både bygga ett system för information till målgrupperna, men också möjligheten att, med hjälp av våra samarbetspartners, implementera kunskap och åtgärder i skolorna.

Från elevhåll är man också mycket positivt inställd till den nya webbsatsningen.
Sveriges Elevkårers ordförande Lina Hultqvist:
– Genom en webbplats för unga om psykisk ohälsa hoppas vi nu kunna bryta den här trenden och se till att fler unga får tillgång till den hjälp de behöver och stöd för att nå en gymnasieexamen, säger hon.


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson