2018-05-18 13:47Pressmeddelande

Rekordmånga gymnasieelever är med i en elevkår

Elevkårsaktiva på Sveriges Elevkårers event Upptakt18. Elevkårsaktiva på Sveriges Elevkårers event Upptakt18. Foto: Maja Apelmo

Medan andra föreningar rasar i medlemsantal står elevrörelsen starkare än någonsin. Sveriges Elevkårer avslutade år 2017 med 343 elevkårer anslutna vilka tillsammans samlar över 100 000 medlemmar.

Andelen personer i Sverige som var anslutna till ett fackförbund sjönk från 85 procent år 1993 till 69 procent år 2016. Under slutet av denna period har Sveriges Elevkårer, en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet, samtidigt ökat drastiskt. Från år 2009 till år 2017 har medlemsantalet ökat med 65 procent. Idag har organisationen 105 935 medlemmar och är därmed Sveriges största ungdomsorganisation.

En viktig aktör att lyssna på

Enligt siffror från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från år 2016 har Sveriges Elevkårer haft en i särklass positiv utveckling i jämförelse med flera andra ungdomsorganisationer.

– Siffrorna är ett bevis på att unga människor bryr sig om sin skoltid, samhället och varandra. För samhället i stort visar detta att elevkårerna i Sverige är en viktig aktör att lyssna på, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer. 

Description

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer.

Unga organiserar sig för demokrati

En elevkår är en demokratisk organisation – av elever, för elever. Elevkårer är självständiga från skolan och är ideella föreningar med styrelse, stadgar, organisationsnummer och årsmöten. Elevkår är den vanligaste organisationsformen på gymnasiet. I tider när andra föreningar i Sverige minskar i medlemsantal väljer elever i större utsträckning än tidigare att gå samman och bilda föreningar.

– Elevkårerna är viktiga då de skapar lokalt engagemang på sina skolor. Genom föreningsfriheten är de inte kopplade till skolans strukturer utan kan driva de frågor som medlemmarna vill. De skapar sammanhållning på skolan och ger medlemmarna kunskap, demokratisk förberedelse och vänner för livet, säger Lina Hultqvist.

Engagemang som inkluderar

Elevkårer är utspridda över hela landet, de finns på såväl friskolor som kommunala skolor, och är etablerade både på skolor med högskoleförberedande program och yrkesprogram. På så sätt är elevkåren en förening som engagerar alla elever.

Historiskt sett har Sveriges Elevkårer varit med och drivit igenom flera stora reformer likt införandet av sexualundervisning i skolan och religionskunskap istället för kristendomskunskap.

– Idag är främst vår roll att ge unga verktyg att påverka sin skoltid och samhället. Vi skapar förutsättningar och möjliggör för unga att organisera sig och utveckla sina föreningar. Sveriges Elevkårer är elevkårerna i Sverige, inget mer, inget mindre.

Källor

Metro

Dagen Nyheter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 100 000 elever är anslutna (2017) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson